IWG

Legalizacja pobytu i pracy

Proces legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemca, jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. By pobyt lub praca na terytorium Polski był legalny jest on niezbędny.  Legalizacji pobytu i praca, jest dla nas codziennością przy rodzaju pracy jaką wykonujemy. Naszą ofertę kierujemy dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych z każdego kraju na świecie. Im bardziej egzotyczny kraj tym ciekawsza przed nami przygoda 🙂

W szczególności zajmujemy się uzyskaniem koniecznych zezwoleń, do których należą m.in.:

 1. zezwolenie na pracę:
  • zezwolenie na wykonywanie pracy,
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywanej pracy,
 2. zezwolenie na pobyt:
  • wiza,
  • karty pobytu,
  • status rezydenta długoterminowego UE,
  • legalizacja pobytu członków rodzin zatrudnionych cudzoziemców (zaproszenie, zameldowanie, zezwolenie na pobyt

Odpowiadamy za każdy etap w procesie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca, nasza oferta jest kompletna i wynagradzana jedynie przy pozytywnych decyzjach stosownych urzędów. Jednym słowem, w imieniu naszych klientów przygotowujemy wnioski, składamy, odbieramy dokumenty i dokonujemy wszelkich niezbędnych czynności. Równocześnie bez dodatkowych kosztów, świadczymy usługi doradcze co pozwala rozjaśnić wiele sytuacji i uniknąć rozczarowań w przyszłości.

Dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy w Polsce

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy.

Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pozostali cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawiwe wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i chcieliby podjąć w Polsce pracę, mogą to zrobić, pod warunkiem że posiadają zezwolenie na pracę.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Jeśli mają Państwo pytania w zakresie legalizacji pobytu i zastanawiacie się nad podjęciem współpracy z naszą Agencją Pracy IWG zapraszamy do kontaktu.

Wierzymy, że kluczem do naszego sukcesu jest terminowość, skuteczność oraz przede wszystkim profesjonalizm. Jesteśmy unikalni jak potrzeby naszych klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do współpracy!

dane kontaktowe

IWG Sp. z o.o.

Fabryczna 2a, 62-800 Kalisz

KRS: 0000672137, NIP: 6182159228, REGON: 366970290

KRAZ: 16338

Tel: +48 784 000 603

E-mail: biuro@iwg24.pl