IWG

Leasing pracowniczy

Czym jest wynajem pracowników na okres tymczasowy

Praca tymczasowa jest stosunkiem prawnym zawieranym między trzema podmiotami. Po pierwsze agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika i kieruje go do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Po drugie pracodawca użytkownik jest podmiotem, na rzecz którego pracownik wykonuje pracę. Po trzecie pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i kierowany do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

Korzyści płynące z formy wynajmu pracowników na okres tymczasowy

Zatrudnianie pracowników tymczasowych pozwala korzystać z ich pracy w zależności od potrzeb użytkownika. Jest to z całą pewnością elastyczna forma pozyskiwania wykwalifikowanej kadry w ściśle określonym czasie oraz do określonych zadań. Przede wszystkim nie posiadają Państwo prawie żadnych zobowiązań prawnych wobec „leasingowanych” pracowników. Sprawami kadrowymi, administracyjnymi czy wynikającymi z kodeksu pracy obowiązkami obciążeni jesteśmy my. Dzięki wynajmu pracownika możliwe jest prowadzenie  działalności bez przestoju w pracy, a płacicie Państwo za faktycznie zrealizowaną pracę. W przypadku, gdy pracownik się nie sprawdza, można go szybko wymienić na innego.
Kolejnym plusem jest to, iż zatrudniając pracowników tymczasowych użytkownik może obniżyć stałe koszty funkcjonowania zakładu.

Czy w moim przedsiębiorstwie sprawdzi się powyższa forma zatrudnienia?

Oczywiście! Wynajem pracowników a okres tymczasowy jest przeznaczony praktycznie dla każdego przedsiębiorstwa z każdej branży prócz sytuacji gdy pracownik tymczasowy miałby angaż na stanowisku, na którym w ciągu ostatnich 3 miesięcy zatrudniony był inny pracownik i rozwiązano z nim stosunek pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz do pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Uwarunkowania prawne i regulacje

Podstawową ustawą regulującą zatrudnianie pracowników tymczasowych jest ustawa z dnia 09.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa ta stwarza podstawy prawne do zatrudniania pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej i określa zasady kierowania tych pracowników i osób, z którymi agencje zawarły umowy cywilnoprawne, do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. W sytuacji gdy ustawa nie reguluje zasad współpracy pomiędzy agencją, pracownikiem a pracodawcą użytkownikiem stosuje się co do zasady przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika (m.in. przepisy Kodeksu pracy).

 

  dane kontaktowe

  IWG Adam Chodkiewicz S.K.A. (dawniej IWG Sp. z o.o.)

  Fabryczna 2a, 62-800 Kalisz

  Zagrodnicza 29A, 61-654 Poznań

  KRS: 0000987933, NIP: 6182159228, REGON: 366970290

  KRAZ: 16338

  Tel: +48 784 000 603

  E-mail: biuro@iwg24.pl