IWG

Praca tymczasowa

Czym jest zatrudnienie w formie pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa jest stosunkiem prawnym zawieranym między trzema podmiotami. Po pierwsze agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika i kieruje go do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Po drugie pracodawca użytkownik jest podmiotem, na rzecz którego pracownik wykonuje pracę. Po trzecie pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i kierowany do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

Czy jest to praca dla mnie?

Oczywiście! Zatrudnienie w agencji zatrudnienia a następnie oddelegowanie do pracodawcy użytkownika, niczym nie różni się od standardowego zatrudnienia. Przy tej formie zatrudnienia odprowadzane są składki na ubezpieczanie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz zdrowotne. Ponadto pracownikowi przysługują wszystkie prawa wynikające z kodeksu pracy i ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Korzyści płynące z zatrudnienia w formie pracy tymczasowej.

Główną zaletą takiego zatrudnienia jest elastyczność formy zatrudnienia. Jest to także szansa na zaistnienie na rynku pracy po dłuższym bezrobociu oraz znalezienie stałego zatrudnienia. Praca tymczasowa wspiera legalne zatrudnienie, zachęca do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

Czy jest to bezpieczna forma zatrudnienia? Jaką mam tego gwarancje?

Najbardziej kluczowymi kwestiami jest legalność zatrudnienia, ubezpieczenie zdrowotne oraz opieka naszego rezydenta w miejscu wykonywania pracy w formie tymczasowej. Oprócz wyżej wymienionych są kwestie związane z zapewnieniem pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Agencja prowadzi również dokumentację pracowniczą. Wszystko to regulują stosowne ustawy o zatrudnianiu pracownika tymczasowego oraz kodeksu pracy.

dane kontaktowe

IWG Adam Chodkiewicz S.K.A. (dawniej IWG Sp. z o.o.)

Fabryczna 2a, 62-800 Kalisz

Zagrodnicza 29A, 61-654 Poznań

KRS: 0000987933, NIP: 6182159228, REGON: 366970290

KRAZ: 16338

Tel: +48 784 000 603

E-mail: biuro@iwg24.pl